top of page

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Wymagane dokumenty:

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania),

 • adres  miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci,

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

 • zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobierców zamężnych/żonatych, wdowy/wdowca,

 • odpis skrócony aktu urodzenia spadkobierców, którzy są panną/kawalerem,

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkobiercy, jeśli któryś nie żyje,
  (jeżeli zmarły spadkobierca pozostawił dzieci to ich odpisy skrócone aktu urodzenia/małżeństwa),

 • testament jeśli zmarły pozostawił,

 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, które wchodzą w skład spadku po zmarłym.

bottom of page