top of page

DAROWIZNA MIESZKANIA

Wymagane dokumenty:

  • numer księgi wieczystej,

  • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

  • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński),

  • aktualna wartość rynkowa mieszkania,

  • termin wydania,

  • informacja, czy jest to pierwsza darowizna pomiędzy stronami w ciągu ostatnich 5 lat „podatkowych”,

  • informacja czy w związku z darowizną ma zostać ustanowiona służebność,

  • informacja czy darowizna ma zostać zwolniona z zaliczenia na poczet schedy spadkowej zgodnie z art. 1039 § 1 Kodeksu Cywilnego,

  • informacja o osobach zameldowanych,

  • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez założonej księgi wieczystej: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej i informacja czy ma zostać założona księga wieczysta.

bottom of page