top of page

PEŁNOMOCNICTWO

Wymagane dokumenty:

  • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania),

  • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),

  • numer księgi wieczystej jeśli pełnomocnictwo dotyczy nieruchomości,

  • szczegółowy zakres pełnomocnictwa.

bottom of page