top of page

PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI

Wymagane dokumenty:

  • dokument z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji, np.: umowa najmu, pożyczki, kredytu, dotacje z Urzędu Pracy,

  • dane osoby poddającej się egzekucji oraz wierzyciela (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres).

bottom of page