top of page

КОМПАНІЙНИЙ ПРОТОКОЛ

Необхідні документи:

Внесення змін до договору / статуту

 • KRS номер компанії, договір/статут якої потрібно змінити,

 • останній зведений текст статуту/статуту Компанії,

 • опис змін у статуті/статуті Товариства.

 • чи було офіційно скликано Збори.

 • у разі повного товариства / товариства / товариства з обмеженою відповідальністю - дані
  Партнери, тобто: (імена, прізвище, імена батьків, сімейний стан, політичний устрій
  номер власності подружжя, номер посвідчення особи або паспорта та термін дії, номер PESEL,
  адреса проживання), а також у випадку, якщо особа має бути стороною договору
  юридична (або інша особа) – повна фірма/найменування з даними.

Ліквідація компанії

 • KRS номер компанії, договір/статут якої розривається,

 • останній зведений текст статуту/статуту Компанії,

 • дані ліквідаторів, крім випадків, коли ліквідація Товариства відбудеться без проведення
  ліквідаційна процедура.

 • чи було офіційно скликано Збори.

bottom of page