top of page

СЕРВІТУТ

Необхідні документи:

  • земельно-іпотечний реєстраційний номер,

  • підстава для набуття спадщини, наприклад: копія нотаріального акту, остаточне рішення суду, що підтверджує набуття спадщини, копія свідоцтва про право на спадщину,

  • особисті дані   особи, яка встановлює сервітут, та особи, яка має право на сервітут  (імена, прізвища, імена батьків, номер ідентифікаційної картки або паспорта та термін їх дії , номер PESEL, адреса місця проживання, сімейний стан, режим власності подружжя), а якщо сервітут встановлено юридичною особою (чи іншою особою) - повна фірма/найменування з даними представників, реєстраційні номери, REGON, NIP, адреса,

  • зазначення виду сервітуту, наприклад, прохід, проїзд, передача, квартира; зміст сервітуту та порядок його виконання,

  • визначення того, чи є сервітут платним чи безоплатним,

  • визначення того, чи буде сервітут встановлено на певний чи невизначений строк.

bottom of page