top of page

ДОГОВІР КАПІТАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА

Необхідні документи:

 • персональні дані Акціонерів/Пайовиків (імена, прізвища, імена батьків, сімейний стан, режим власності подружжя, номер посвідчення особи або паспорта та термін дії, номер PESEL, адреса проживання та якщо юридична особа (або інша особа) має бути стороною договору - повна фірма/ПІБ з даними представників, реєстраційні номери, РЕГОН, НІП, юридична адреса),

 • компанія компанії,

 • юридична адреса Товариства (місто),

 • тривалість Компанії (період, на який була заснована компанія), якщо вказано,

 • предмет діяльності компанії (наприклад, зазначення номерів ПКД),

 • спосіб покриття капіталу (внесок готівкою або в натуральній формі; у випадку внеску в натуральній формі опис внеску в натуральній формі),

 • кількість акцій/акцій, що належать окремим акціонерам/акціонерам,

 • із зазначенням кількості Учасників і способу представництва Компанії,

 • розмір статутного капіталу, кількість акцій/часток та їх номінальну вартість,

 • у випадку company з обмеженою відповідальністю вказати, чи може акціонер мати більше однієї акції та чи будуть призначені інші органи компанії;

 • у випадку spółka akcyjna: уточнення суми, сплаченої перед реєстрацією для покриття статутного капіталу, і чи є акції іменними чи акціями на пред’явника; кількість акцій окремих типів та пов'язані з ними права, якщо випускаються акції різних типів; визначення кількісного складу Наглядової ради; визначення особи, уповноваженої визначати склад правління, наглядової ради.

bottom of page