top of page

ДОГОВІР ПАРТНЕРСТВА

Необхідні документи:

  • персональні дані Акціонерів/Пайовиків (імена, прізвища, імена батьків, сімейний стан, режим власності подружжя, номер посвідчення особи або паспорта та термін дії, номер PESEL, адреса проживання та якщо юридична особа (або інша особа) має бути стороною договору - повна фірма/ПІБ з даними представників, реєстраційні номери, РЕГОН, НІП, юридична адреса),

  • компанія компанії,

  • юридична адреса Товариства (місто),

  • тривалість компанії (період, на який компанія була заснована), якщо вказано,

  • предмет діяльності компанії (наприклад, зазначення номерів ПКД),

  • визначення способу участі Акціонерів/Пайовиків у прибутках і збитках Компанії,

  • із зазначенням внесків, зроблених кожним Акціонером, їх вартості та визначенням методу покриття внесків (внесок готівкою або в натуральній формі; у випадку внеску в натуральній формі, опис внеску в натуральній формі),

  • у випадку товариства: зазначення імені принаймні одного партнера, яке буде розкрито в назві компанії; прізвища та імена учасників, які несуть необмежену відповідальність за зобов'язаннями товариства, якщо учасник (учасники) погодилися нести відповідальність як учасник повного товариства; прізвища та імена партнерів, які уповноважені представляти товариство; це не поширюється, якщо статут не передбачає обмежень права представництва товаришів; визначення того, чи буде покладено на правління ведення справ і представництво товариства; специфікація професії, якою займаються партнери в товаристві;

  • у випадку товариства з обмеженою відповідальністю: визначення того, хто з партнерів буде повним партнером; зазначення імені/назви генерального партнера, який буде розкриватися у фірмовому найменуванні компанії; визначення партнера, який буде партнером з обмеженою відповідальністю; зазначення обмеженої суми;

  • у випадку акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю: зазначення того, хто з учасників буде повним партнером; зазначення імені/назви генерального партнера, який буде розкриватися у фірмовому найменуванні компанії; розмір статутного капіталу; кількість акцій окремих типів та пов'язані з ними права, якщо випускаються акції різних типів; номінальну вартість акцій та їх кількість із зазначенням того, є це акції іменними чи на пред'явника; організація роботи загальних зборів та Наглядової ради.

bottom of page