top of page

UMOWA O ALIMENTY

Wymagane dokumenty:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,

  • dane osobowe rodziców i dziecka/ dzieci (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania),

  • wysokość alimentów,

  • termin płatności alimentów i sposób zapłaty.

bottom of page