top of page
Kancelaria.JPG

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

SPRZEDAŻ DZIAŁKI, DOMU

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

DAROWIZNA MIESZKANIA

DAROWIZNA DZIAŁKI, DOMU

DOŻYWOCIE

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

DZIAŁ SPADKU

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (INTERCYZA)

PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻONKÓW

UMOWA O ALIMENTY

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

PEŁNOMOCNICTWO

SŁUŻEBNOŚĆ

PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI

UMOWA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

PROTOKÓŁ SPÓŁKI

UMOWA SPÓŁKI OSOBOWEJ

bottom of page